Van denken naar doen, merk je dat je vol ideeën, plannen en dromen zit, maar moeite hebt om deze werkelijkheid te laten worden? Je bent niet de enige. Veel gedreven professionals en ondernemers worstelen met actie ondernemen en het realiseren van hun doelen. Ze worden belemmerd door twijfels, gebrek aan focus, uitstelgedrag en moeite om anderen te motiveren om mee te doen. In deze blogpost; van denken naar doen in 5 stappen, bied ik inzichten hoe je in actie kunt komen en jouw doelen kunt realiseren.

Redenen waarom je vastloopt en niet van denken naar doen komt

Het begint allemaal met begrijpen waarom je niet in beweging komt. Voor iedereen kan dit anders zijn, maar veelvoorkomende obstakels zijn:

Twijfels en onzekerheden

Zelfs professionals met aanzienlijke ervaring en expertise kunnen twijfelen aan hun capaciteiten en zich onzeker voelen. Dit kan je ervan weerhouden om in actie te komen, omdat je bang bent om te falen of niet aan de verwachtingen te voldoen. Je hebt de neiging om te veel in je hoofd te zitten en eindeloos te piekeren over mogelijke uitkomsten en scenario’s. Dit kan leiden tot verlamming en het niet nemen van actie.

Gebrek aan focus

Talloze ideeën hebben en projecten willen realiseren. Ideeën genoeg, het probleem is alleen dat je moeite hebt om je te concentreren en vruchtbare ideeën om te zetten in concrete doelen en deze tot een succes te maken.

Uitstelgedrag

Een veelvoorkomend probleem is dat mensen niet weten waar te beginnen en daarom actie uitstellen. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren, zoals het ontbreken van een concreet actieplan, angst voor het onbekende of simpelweg het gevoel hebben dat de taak te overweldigend is.

Gebrek aan zichtbare progressie

Soms kan je vastlopen omdat je geen zichtbare vooruitgang boekt in het bereiken van je doelen. Het gebrek aan resultaten kan demotiverend werken en ervoor zorgen dat je je motivatie verliest.

Geen heldere motivatie of doel

Een belangrijk onderdeel van in actie komen is een heldere motivatie en doel hebben die richting geeft. Je bewust worden van de diepere redenen achter je doelen en hoe het behalen ervan bijdraagt aan jouw persoonlijke groei, voldoening en betekenis. Door te begrijpen waarom je bepaalde doelen nastreeft, kun je een intrinsieke motivatie ontwikkelen die aanzet om consistent actie te ondernemen, zelfs als de resultaten niet onmiddellijk zichtbaar zijn.

Moeite met enthousiasmeren van anderen, collega’s of je team

Een andere reden waarom je vast kunt lopen in het nemen van actie is het ervaren van moeilijkheden bij het enthousiasmeren en motiveren van anderen, zoals collega’s of je team. Het kan frustrerend zijn als je merkt dat anderen niet dezelfde betrokkenheid of motivatie tonen voor de gezamenlijke doelen.

Door te onderzoeken waarom jij vastloopt in het nemen van actie, kun je deze uitdagingen overwinnen en gericht jouw doelen realiseren.

5 stappen om je uitdagingen te overwinnen 

 

Stap 1: Overwin twijfels en onzekerheden en geloof in je eigen kunnen

Onze eigen negatieve gedachten en de stem van onze innerlijke criticus kunnen ons ervan weerhouden om in actie te komen. Het is belangrijk om deze negatieve gedachten te herkennen en te leren hoe je ze kunt ombuigen naar positieve en ondersteunende gedachten.

Een gebrek aan zelfvertrouwen kan leiden tot twijfels over je eigen kunnen en potentieel. Je kunt werken aan het vergroten van je zelfvertrouwen door je sterke punten te erkennen, je successen te waarderen en jezelf toe te staan om fouten te maken en ervan te leren.

Strategieën om jouw onzekerheden te overwinnen:

  • Neem de tijd om je bewust te worden van je gedachten en merk op of er negatieve of beperkende overtuigingen naar voren komen.
  • Let op herhalende patronen van zelfkritiek, twijfel of angst die je ervan weerhouden om in actie te komen. Juist als je keer op keer dezelfde gedachten, twijfels of angsten hebt dan kunnen dit belangrijke indicatoren zijn waarom je jezelf saboteert.
  • Probeer te begrijpen waar deze negatieve gedachten vandaan komen. Zijn ze gebaseerd op eerdere ervaringen, beperkende overtuigingen of invloeden uit je omgeving?
  • Reflecteer op de mogelijke redenen achter deze gedachten en identificeer welke gedachten je belemmeren om vooruitgang te boeken.
  • Stel jezelf de vraag: “Is deze gedachte waar en helpend?” Zo niet, probeer dan bewust positieve alternatieven te formuleren en deze regelmatig te herhalen. Affirmaties zijn positieve woorden of zinnen die je kunt gebruiken om je gedachten en overtuigingen te versterken. Formuleer krachtige, positieve uitspraken over jezelf en herhaal ze regelmatig.
  • Visualisaties kunnen ook helpen om positieve beelden en ervaringen in je geest te creëren. Stel je levendig voor hoe je succesvol bent, obstakels overwint en je doelen bereikt.
  • Bouw je zelfvertrouwen op door kleine stappen te zetten en succesvolle ervaringen te verzamelen. Begin met haalbare doelen en vier je vooruitgang. Wees vriendelijk voor jezelf en erken je sterke punten en prestaties. Focus op het maken van kleine stappen en wees niet te streng voor jezelf bij tegenslagen.

Door bewust te zijn van negatieve gedachten, ze om te buigen naar positieve alternatieven en actief te werken aan je zelfvertrouwen, kun je de kracht vinden om voorbij twijfels en onzekerheden te gaan en vol vertrouwen in je eigen potentieel te geloven.

Stap 2: Doorbreek stagnatie en boek zichtbare progressie met een helder plan

Stagnatie kan een frustrerende ervaring zijn. Je hebt grote doelen voor ogen, maar het lijkt alsof je telkens vastloopt. Gelukkig zijn er concrete stappen die je kunt nemen om stagnatie te doorbreken en zichtbare progressie te realiseren.

Een effectieve manier om stagnatie te doorbreken is door je doelen op te breken in kleinere, behapbare stappen. Grote doelen kunnen overweldigend lijken, waardoor je gemakkelijk inactief blijft. Maar door je doelen op te splitsen in kleine stappen, wordt de weg naar succes veel duidelijker. Identificeer specifieke acties die je kunt nemen om elk doel te bereiken en maak een gedetailleerde lijst van de stappen die je moet zetten. Op die manier kun je je focussen op wat als eerste moet gebeuren en werk je stap voor stap naar je uiteindelijke doel toe.

Terwijl je vooruitgang boekt, is het belangrijk om zichtbare resultaten te monitoren. Door je voortgang te documenteren, zie je duidelijk hoe ver je bent gekomen en blijf je gemotiveerd om door te gaan, zelfs als het soms moeilijk lijkt. Het is een bewijs van je eigen groei en stimuleert je om vol te houden. Om ervoor te zorgen dat je voortdurend vooruitgang blijft boeken, is het essentieel om een plan te maken dat je ondersteunt. Bepaal specifieke acties, deadlines en strategieën die je zullen helpen je doelen te bereiken. Het plan moet flexibel genoeg zijn om aan te passen aan veranderende omstandigheden, maar tegelijkertijd moet je gefocust blijven op je einddoel. Met een duidelijk plan in handen, voel je je meer zelfverzekerd en in staat om elke hindernis te overwinnen. 

Stap 3: Stop met uitstellen, het geheim om van denken naar doen te komen

Uitstellen kan een grote hindernis zijn bij het bereiken van je doelen. Het lijkt alsof er altijd wel een reden is om iets uit te stellen, waardoor je uiteindelijk weinig vooruitgang boekt. Maar wat als ik je een concreet geheim zou vertellen waarmee uitstellen verleden tijd wordt?

Het geheim om in actie te komen en uitstellen te stoppen, is het toepassen van de “2-minutenregel”. Deze regel is gebaseerd op de eenvoudige gedachte dat als een taak minder dan twee minuten kost om te voltooien, je deze direct moet doen, in plaats van uit te stellen. Het idee erachter is dat je door kleine taken direct aan te pakken, momentum opbouwt en de drempel om in actie te komen steeds lager wordt.

Hoe werkt de 2-minutenregel in de praktijk? Stel dat je een e-mail hebt ontvangen die je moet beantwoorden. In plaats van het uit te stellen en in je inbox te laten zitten, neem je direct twee minuten de tijd om te reageren. Hetzelfde geldt voor het opruimen van je werkplek, het maken van een to-do-lijst of het versturen van een korte follow-up. Door deze kleine taken meteen op te pakken, creëer je een gevoel van voldoening en zie je direct resultaat.

Het geheim van de 2-minutenregel is dat het je helpt om de cyclus van uitstellen te doorbreken. Vaak stellen we taken uit omdat we denken dat ze veel tijd en energie zullen kosten. Maar door ze direct aan te pakken en te ontdekken dat ze eigenlijk snel kunnen worden afgerond, verandert onze perceptie van die taken. We realiseren ons dat ze minder intimiderend zijn dan we dachten en dat we ze gemakkelijk kunnen voltooien.

Stap 4: Jouw motivatie = de drijvende kracht 

Het hebben van een duidelijk doel dat zingevend, betekenisvol en voldoening geeft, fungeert als een krachtige brandstof die je aandrijft om stappen te zetten en resultaten te behalen. Laten we eens kijken waarom motivatie zo belangrijk is en hoe het je in actie kan brengen.

Motivatie geeft focus en richting

Ten eerste zorgt motivatie ervoor dat je een helder beeld hebt van wat je wilt bereiken. Het stelt je in staat om je focus en energie te richten op specifieke doelen die voor jou belangrijk zijn. Een doel dat betekenisvol is en voldoening geeft, geeft je een gevoel van richting en zorgt ervoor dat je weet waar je naartoe werkt. Dit besef alleen al kan een sterke motivator zijn om in actie te komen en te blijven.

Motivatie fungeert als bron van doorzettingsvermogen

Daarnaast fungeert motivatie als een bron van doorzettingsvermogen en veerkracht. Wanneer je een uitdagende taak of obstakel tegenkomt, is het je motivatie die je de kracht geeft om door te zetten en niet op te geven. Het herinnert je aan het waarom achter je inspanningen en helpt je om obstakels te overwinnen. Met een sterk gevoel van motivatie kun je tegenslagen en teleurstellingen beter het hoofd bieden en blijven streven naar succes.

Motivatie versterkt je natuurlijke drive

Motivatie heeft ook invloed op je mindset en houding ten opzichte van actie. Wanneer je intrinsiek gemotiveerd bent, dat wil zeggen gemotiveerd door interne factoren zoals persoonlijke groei en passie, ben je meer geneigd om proactief te handelen en initiatief te nemen. Je hebt een natuurlijke drive om vooruitgang te boeken en uit je comfortzone te stappen. Dit helpt je om stagnatie te vermijden en voortdurend in beweging te blijven.

Motivatie voor meer voldoening en plezier

Een belangrijk aspect van motivatie is ook dat het je plezier en voldoening geeft tijdens het proces van actie ondernemen. Wanneer je werkt aan doelen die voor jou betekenisvol zijn, voel je een diepe bevrediging wanneer je stappen zet en vooruitgang boekt. Dit geeft je een positieve spiraal van energie en enthousiasme, waardoor je nog meer gemotiveerd raakt om door te gaan.

Kortom, motivatie is de drijvende kracht achter actie.

Stap 5: Samen sterk: Motiveer, inspireer en zet je team in beweging

Het bereiken van doelen is niet altijd een solo-avontuur. Vaak hebben we de hulp, inzet en betrokkenheid van anderen nodig om grote prestaties te leveren. Of het nu gaat om je collega’s, teamleden of medewerkers, het vermogen om anderen te motiveren, inspireren en in actie te zetten is van cruciaal belang voor het bereiken van gezamenlijke doelen.

Hier zijn enkele belangrijke inzichten en strategieën om samen succesvol te zijn:

Creëer een inspirerende visie

Een duidelijke en inspirerende visie is essentieel om anderen te motiveren. Communiceer op een heldere en krachtige manier wat de gemeenschappelijke doelen zijn en waarom ze belangrijk zijn. Laat anderen zien hoe hun bijdrage past in het grotere geheel en hoe ze kunnen bijdragen aan het realiseren van de visie. Inspireer met een toekomstbeeld dat enthousiasme en betrokkenheid opwekt.

Bouw vertrouwen en betrokkenheid

Vertrouwen en betrokkenheid zijn de basis voor effectieve samenwerking. Investeer in het opbouwen van sterke relaties met anderen door open communicatie, luisteren naar hun ideeën en zorgen, en het tonen van waardering voor hun bijdrage. Creëer een omgeving waarin mensen zich veilig voelen om hun stem te laten horen en zich gewaardeerd voelen.

Geef autonomie en verantwoordelijkheid

Mensen gedijen wanneer ze een gevoel van autonomie hebben over hun werk. Geef anderen ruimte om zelf beslissingen te nemen, hun vaardigheden en creativiteit in te zetten, en verantwoordelijkheid te dragen voor de resultaten. Moedig initiatief en eigenaarschap aan, en geef erkenning en beloningen voor prestaties.

Inspireer door het goede voorbeeld te geven

Als leider of teamlid heb je de kracht om anderen te inspireren door je eigen acties en gedrag. Wees een rolmodel door consistent te handelen in lijn met de waarden en normen die je wilt zien bij anderen. Toon enthousiasme, positiviteit en doorzettingsvermogen. Wees bereid om uitdagingen aan te gaan en obstakels te overwinnen. Je acties spreken luider dan woorden.

Stimuleer groei en ontwikkeling

Bied kansen voor groei en ontwikkeling. Identificeer de sterke punten van individuen en help hun vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen. Moedig leren en experimenteren aan, en zorg voor een ondersteunende omgeving waarin mensen zich kunnen ontwikkelen en uitdagingen kunnen aangaan. Inspireer anderen om het beste uit zichzelf te halen.

Het vermogen om anderen te motiveren, inspireren en in actie te zetten is van onschatbare waarde bij het realiseren van gezamenlijke doelen. Door een inspirerende visie te creëren, vertrouwen op te bouwen, autonomie te geven, een voorbeeld te zijn en groei te stimuleren, kun je anderen mobiliseren en een team vormen dat in staat is om buitengewone resultaten te behalen. Samenwerking en gezamenlijke inspanning zijn de sleutels tot succes.

Conclusie: Van denken naar doen!

Door bewust te worden van de obstakels die je ervan weerhouden om in actie te komen en de vijf stappen te volgen om deze uitdagingen te overwinnen, kun je jouw doelen realiseren. Overwin twijfels en onzekerheden, doorbreek stagnatie, stop met uitstellen, vind jouw motivatie en motiveer anderen om samen sterker te worden. Kom van denken naar doen en zie hoe je ideeën en dromen werkelijkheid worden.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor coaching? Klik hier om vragen te stellen en telefonisch kennis te maken. Ik begeleid managers, ondernemers, leidinggevende en professionals die vastlopen in hun carrière en het nemen van leiderschap. De oorzaken kunnen verschillend zijn, maar ze zijn allemaal opzoek naar helderheid, richting en zelfvertrouwen. Zodat ze weer plezier en voldoening ervaren in hun leven en werk. Door middel van coaching help ik je het beste uit jezelf te halen en trouw te blijven aan jezelf.

Scroll naar boven