Teamcoaching Schiedam Rotterdam

Samen jullie sociale ambities realiseren

Een bevlogen en betrokken team waar individueel talent floreert, men oplossingsgericht en slagvaardig samenwerkt en met veel plezier een bijdrage wordt geleverd aan de sociale impact en groei ambities.

Teamcoaching voor teams die samen sociale ambities willen realiseren met veel groeiplezier:

Een effectief team in boven- en onderstroom.

Openhartig samenwerken.

Veel groeiplezier; persoonlijk, verbonden & goede sfeer.

Teamcoaching Schiedam Rotterdam jpg

Een team nodig dat weet te excelleren

 Jullie hebben een duidelijke lange termijn visie en uitdagende sociale impact en groei ambities. Om deze te realiseren hebben jullie een team nodig dat weet te excelleren. Dit valt momenteel op in het team:

Jouw teamleden zijn niet gemotiveerd en geïnspireerd, dat uit zich in gebrek aan pro activiteit, initiatief en eigenaarschap.

Je hebt goede mensen in huis, maar je haalt er nog niet het beste uit. Teamleden lijken niet lekker uit de verf te komen of zitten niet op de juiste plek. Inmiddels hebben al een aantal van je toppers besloten de organisatie te verlaten.

Er is sprake van onderling gedoe, stroperige communicatie en onvoldoende onderlinge samenwerking tussen teamleden en afdelingen. Je bent veel tijd kwijt om iedereen bij elkaar te krijgen.

Veel is nog los zand; processen, inrichting, structuur en rollen en verantwoordelijkheden zijn nog niet op orde. Jullie zijn nu veel brandjes aan het blussen en adhoc problemen aan het oplossen.

Je streeft naar excellent werkgeverschap en een missie gedreven cultuur, zodat jullie je sociale ambities kunnen realiseren. Alleen je ziet in de praktijk jouw team(s) de gewenste cultuur nog niet ademen.

Kortom; er is gedoe en dat bederft nu onderlinge groeiplezier en effectiviteit. Jullie zoeken teamcoaching om het team te versterken in onderlinge samenwerking, daadkracht en slagvaardigheid. 

Teamcoaching regio Schiedam Rotterdam

Blink uit in impactvol leiderschap, excellent werkgeverschap en een missie gedreven cultuur. Jullie sociale ambities écht waarmaken, samen plezier en voldoening ervaren en uitzonderlijk inspirerend leiderschap laten zien.

Het succes van je bedrijf & team(s) hangt samen met de mensen die eraan meewerken.

Gedoe is er altijd en overal. Dat is een feit. Als je het laat sluimeren, dan zal het een negatief effect hebben op de prestaties en het werkplezier van je mensen.

Dat is niet de enige reden waarom je aan de slag wilt met teamcoaching. Jouw doel is niet alleen een team bouwen wat succesvol is, maar ook instaat is om een impact te maken met jullie sociale ambities. En daarvoor heb je een team nodig dat niet alleen effectief samenwerkt, maar ook elkaar uitdaagt en kansen pakt voor vernieuwing, innovatie, optimalisatie en creativiteit.

Een team dat dusdanig op elkaar is ingespeeld en elkaar vanuit wederzijdse respect en waardering feedback geeft, lerende is en initiatief neemt om dingen te proberen. Een team wat de visie en missie van het bedrijf ademt en zo instaat is om impact en groei doelstellingen te realiseren.

Teamcoaching, dit is hoe ik het aanpak

Teamcoaching is altijd maatwerk en op jullie organisatie en team afgestemd. Samen brengen we in kaart wat werkelijk belangrijk is, waarom het team vastloopt en hoe het team effectief en met veel plezier kan samenwerken.

Met teamcoaching gaan we altijd met het gehele team aan de slag. We leggen een sterk fundament van vertrouwen, respect en onderlinge verbinding. Waardoor patronen zichtbaar worden en de stretch naar groei mogelijk wordt gemaakt.

Ik ben jullie spiegel. Verhelderend, soms confronterend, maar altijd raakt het de kern van wat nu zichtbaar mag worden in jullie team. Ik ben jullie sparringpartner en persoonlijke adviseur. Ik denk met jullie mee om het beste uit je team(s) te halen, zodat jullie ambities worden gerealiseerd. Ik ben jullie support systeem. Ik versterk jullie richting excellent werkgeverschap, impactvol leiderschap en een missie gedreven cultuur.

In mijn teamcoaching werk ik altijd met de volgende elementen om tot resultaten te komen:

Vertrouwen om jouw potentie te ownen, je grenzen te verleggen, jouw grootsheid te laten zien en jouw richting te bepalen.

Een inspirerende gezamenlijke sociale ambitie

Een team dat vanuit gezamenlijke waarde, visie en ambitie koers bepaalt. Het team haalt het beste uit zichzelf omdat zij geloven en geïnspireerd zijn door de impact die ze beogen te maken. Zodat ze samen de uitdagende impact en groei resultaten kunnen realiseren.

Slagvaardig & oplossingsgericht samenwerken

Een team wat enerzijds oplossingsgericht, slagvaardig en daadkrachtig samenwerkt (bovenstroom) en anderzijds veel plezier, vertrouwen en openheid in de samenwerking ervaart (onderstroom).

Individuele kwaliteiten benutten

Een team waar individueel talent floreert, men inzicht heeft in elkaars kwaliteiten en valkuilen en elkaar optimaal weet in te zetten, zodat men voldoening, plezier en autonomie ervaart.

Flexibele & wendbare organisatie inrichting

Een team dat optimaal functioneert omdat de inrichting, structuur en processen op orde is en hun faciliteert in het werk wat ze te doen hebben.

Dit levert teamcoaching jullie op

Een duidelijk doel en inspirerende gezamenlijke sociale ambitie die richting geeft en het team helpt om te excelleren in groei & impact.

Heldere kaders hoe het team deze uitdagende doelen gaat bereiken, zodat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt.

Het team kent elkaar en elkaars individuele kwaliteiten en valkuilen. Ze weten elkaars potentieel op een optimale manier in te zetten.

Er is sprake van een open leerklimaat, waar teamleden open, kwetsbaar en wederzijdse waardering hebben, waardoor het normaal is om met elkaar in gesprek te gaan over dilemma’s, verstoringen en verbetermogelijkheden met elkaar te bespreken.

Het team ademt de gewenste cultuur en leven ernaar. Geen loze woorden, maar cultuur is verankerd in gedrag, acties en handelen.

Teamleden nemen initiatief, maken fouten, zijn creatief en stimuleren elkaar voor optimalisatie, vernieuwing en innovatie. Zodat ze samen beter worden en (verbeter) voorstellen initiëren.

Individuele teamleden ervaren werkplezier, zelfvertrouwen en voelen zich gewaardeerd.

Het team beschikt over structuren, processen, adequate managementinformatie en efficiënte overleg- en besluitvormingsstructuur die hun faciliteert en ondersteunt om de doelen te realiseren.

Wat anderen zeggen

Met wie je het gaat aanpakken

Ik ben Mariëlla Vink, leiderschapscoach, teamcoach, procesbegeleider en spreker.

  • 10 jaar HR (project) management ervaring.
  • 100+ leiders gecoacht in het ondernemerschap.
  • Raak, warm & betrokken.

Mijn kracht; snel tot de kern komen, vragen stellen die niemand anders stelt, nieuwe perspectieven brengen en een kraakhelder en praktisch plan brengen.

Impact maken, goed doen en ertoe doen is wat mij drijft. Ik geloof dat goed doen voor jezelf, anderen en je omgeving de toekomst heeft. Consumenten en werknemers zullen telkens kritischer zijn op bedrijven en leiders die een negatief effect hebben op de wereld en meer waarde hechten aan bedrijven en leiders die instaat zijn om een sociale impact te maken. Daar wil ik een bijdrage aan leveren.

Lees hier meer over mij.

Teamcoach Schiedam Rotterdam

Plan direct vrijblijvend jouw kennismaking in

Teamcoaching Schiedam Rotterdam
Scroll naar boven