Schiedam Schoon event, Samen pakken we ’t op

Containeradoptanten zijn voor Irado en gemeente Schiedam belangrijke sleutelfiguren voor een schoon Schiedam. In opdracht van Irado is het event concept Schiedam Schoon uitgedacht en de organisatie van het event verzorgd. Het doel van het event was container adoptanten en actieve bewoners samenbrengen en hun versterken en motiveren om samen de mouwen op te stropen voor een schoon Schiedam.

In opdracht van: Irado NV. & gemeente Schiedam

In samenwerking met: Dagvoorzitter Jarle Lourens, theatermaker en acteur Anne Rats, buurtinitiatief Oost Pact Door.

Locatie: Theaterzaal en Grand Café Wennekerpand

Links: Schiedam Schoon event 

Schiedam schoon event

De aanpak: een positieve beweging organiseren

Het Schiedam Schoon is ontstaan vanuit het bewonersinitiatief van Mariëlla Vink, de Vuilstort. De Vuilstort is een succesvol bewonersinitiatief waar bewoners samen een positieve beweging hebben weten te organiseren om het betreffende afvalpunt en later de hele buurt schoon te houden. In een jaar tijd ging het afvalpunt van 5 schone dagen naar 20 schone dagen per maand.

“Als kwartiermaker en aanjager in de buurt kwam ik veel in contact met container adoptanten. Het viel mij op dat container adoptanten zich regelmatig frustreren over hun inzet en niet goed weten hoe ze nu buurtgenoten kunnen activeren om het schoon te houden. Met het event wilde ik een gelegenheid creëren waar we samen konden komen als betrokken Schiedammers, waardoor een ‘we doen het samen’ gevoel kon ontstaan en mensen direct handvatten meekregen om hun vrijwillige inzet leuker en effectiever te maken.”

Aan Irado en gemeente Schiedam is een visie en aanpak gepresenteerd om container adoptanten en bewoners te versterken en te motiveren in hun vrijwillige inzet. Het Schiedam Schoon event is het startpunt van een positieve beweging om het samen te doen. De nadruk lag op inspireren en motiveren en ruimte geven om verhalen te delen en ideeën te uiten. Om deze vervolgens met een wijkgerichte aanpak verder met de mensen op te pakken.  

Projectscope:

Conceptueel uitwerken van het event.

Project leiding & event organisatie.

Inspirerende keynote presentatie verzorgen tijdens het event.

Schiedam Schoon event spreker Mariëlla Vink

Vraagstelling: Van frustratie naar samen pakken we ’t op

Irado werkt in Schiedam met vrijwillige inzet van container adoptanten. Dit zijn bewoners die zich hebben aangemeld om voor een schoon afvalpunt te zorgen. Zij helpen bij het opruimen van bijzettingen van huisvuil of karton, verhelpen verstopte containers, maken meldingen van verkeerd bijgeplaatst grofvuil of huisraad en staan in contact met Irado als een container kapot is of niet goed functioneert. Daarbij mogen zij een rol nemen om buurtgenoten te informeren over de aanbiedregels.

Containeradoptanten zetten zich door wind en weer in om hun afvalpunt, straat of wijk schoon te houden. In de praktijk is dat niet altijd een eervolle job en voelen zij zich niet altijd gewaardeerd voor hun inzet. Zodra een bijzetting is opgeruimd, is de volgende alweer neergezet. En buurtgenoten op het juiste afvalgedrag wijzen kan helpen, maar kan je evengoed een tegenreactie opleveren. Soms lijkt het daarom dweilen met de kraan open. Dat kan best demotiverend zijn en leiden tot afmelding als container adoptant.

Toch is het effect van hun inzet groot. Bewezen is dat vuil vuil aantrekt. Wanneer afvalplaatsen actief schoongehouden worden door een vrijwillige container adoptant, zien we ook een positieve ontwikkeling in het aantal bijzettingen en dus het aantal schone dagen. Het effect van hun inzet is daarmee aanzienlijk. Om die reden vind Irado het belangrijk om te laten zien dat hun vrijwillige inzet gewaardeerd wordt en willen zij extra investeren om hun te versterken en ondersteunen bij hun activiteiten.

Schiedam Schoon wethouder Kahramanoglu

Doelstelling: Container adoptanten en actieve bewoners waarderen, motiveren en versterken

Het doel van het Schiedam schoon event was container adoptanten en actieve bewoners versterken in hun activiteiten voor een schoon afvalpunt, straat of buurt.

Verhogen van motivatie van container adoptanten.

Uitspreken en tonen van waardering voor vrijwillige inzet.

Onderlinge samenwerking verbeteren.

Versterken door concrete handvatten te geven hoe je samen met buurtgenoten je omgeving schoner krijgt.

Faciliteren doormiddel van o.a. kennis, informatie en middelen om activiteiten goed uit te kunnen voeren.

Het event: Schiedam Schoon, samen pakken we ’t op

Op 9 maart 2024 vond het Schiedam Schoon event plaats voor de container adoptanten van Irado en actieve Schiedamse bewoners. Een inspirerend event met een interactief programma. Het event bestond uit een plenair programma in de theaterzaal van het Wennekerpand en een schoon markt in het Grand Café van het Wennekerpand. Het podium werd volledig ingericht als afvalplaats met de alom bekende huisraad en grofvuil bijzettingen. Deze werden symbolisch aan het einde van het event opgeruimd met alle aanwezigen. 

Het programma bestond uit de volgende onderdelen:

Verhalen van bewonersinitiatieven Oost Pact Door en De Vuilstort.

Schiedam Schoon event Jarle Lourens

De nadruk van het plenaire programma lag op inspireren en motiveren. In Schiedam zijn er diverse succesvolle bewonersinitiatieven die samen met buurtgenoten de omgeving schoon weten te houden. Hun ervaringen, tips en praktijk voorbeelden deelde zij door middel van inspirerende verhalen. In het tweede gedeelte van het plenaire programma was er gelegenheid om in gesprek te gaan met Irado, de bewonersinitiatieven en de gemeente. Zodat men vragen kon stellen en ideeën voor een schone stad konden delen.

Theaterintermezzo’s

Schiedam Schoon event Anne Rats

Theatermaker en acteur Anne Rats verzorgde diverse komische sketches tussen de presentaties door waarin de bezoekers zich konden herkennen. De sketches gaven een uitvergroot beeld van wat container adoptanten op straat ervaren met een dosis humor. e zij door middel van inspirerende verhalen. In het tweede gedeelte van het plenaire programma was er gelegenheid om in gesprek te gaan met Irado, de bewonersinitiatieven en de gemeente. Zodat men vragen kon stellen en ideeën voor een schone stad konden delen.

Bezoek de schoon markt

Schiedam Schoon event markt

Naast het plenaire programma was er een schoon markt. De markt was bedoelt om informatie te verstrekken over projecten, waaronder vervanging van een groot deel van de containers in Schiedam en de mogelijkheden om een geveltuintje aan te vragen. Ook kon men direct verschillende middelen meenemen; zoals prikstokken, hesjes, vuilniszakken en containersleutels.

Vind een schoon maatje, samen pakken we ’t op!

Schiedam Schoon markt

Een maatje vinden waarmee je het samen kunt oppakken, want samen doen is vele malen leuker en effectiever. Het programma bood de gelegenheid om onderlinge samenwerking te stimuleren of aan te sluiten bij de verschillende buurtinitiatieven in de stad.

Het resultaat: Schiedam Schoon event

Dankzij het event heeft Irado en gemeente Schiedam hun waardering kunnen tonen aan container adoptanten en actieve bewoners. Ook hebben zij veel nieuwe ideeën en input kunnen verzamelen waarmee zij hun dienstverlening kunnen verbeteren en onderlinge samenwerking kunnen versterken. Het event heeft als een startpunt gediend waarbij een vervolg stap nu is om concrete acties uit te zetten in de wijk.

Samen sparren over een creatieve oplossing voor jullie vraagstuk?

In een kennismakingsgesprek komen we direct tot de kern van jullie vraag, geef ik je mijn perspectief en maak ik direct helder welke mogelijkheden ik voor jullie zie. Plan hieronder een kennismaking in mijn agenda. 

Scroll naar boven